Neonatalna sepsa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

neonatalna policitemija tagged posts

Novorođenče

Neonatalna sepsa

Novorođenče

Novorođenče

Neonatalna sepsa je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom, sa visokom smrtnošću. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno, zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. Može se javiti u slijedećim oblicima:

  • sepsa sa ranim početkom (u prvih 7 dana) kao multisistemsko, fulminantno oboljenje, pretežno sa respiratornom simptomatologijom
  • sepsa sa kasnim početkom (obično 2-3 nedjelje) takode nastala kolonizacijom vaginalne flore i često sa pretežnom predilekcijom CNS-a
  • intrahospitalna sepsa kod novorođenčadi sa visokim rizikom i sa florom predominantnom u jedinici intenzivne njege.

Najčešći uzročnici primarne sepse (vremenom se mijenjaju) su mikroo...

Read More