Prenesena trudnoća
Ginekologija

Prenesena trudnoća

Prenesena trudnoća Pod prenesenom trudnoćom podrazumjeva se trudnoća koja se više dana produži u odnosu na očekivani termin porođaja. Ona se završava zakašnjelim porođajem. Pravu, biološki prenesenu trudnoću treba razlikovati od vremenski produžene trudnoće, kada […]

Cijepljenje u trudnoći
Ginekologija

Patologija trudnoće

Bolesti i trudnoća Trudnoća predstavlja u fiziološkim granicama promjenjeno stanje žene u vremenskom periodu od začeća pa sve do porođaja ili abortusa. U to vrijeme u organizmu trudnice razvija se novo biće, koje ona snadbjeva […]