nervus trigeminus
Neurologija

Neuralgija nervus trigeminusa

Bol je odbrambeni mehanizam i njegovo hirurško rješavanje dolazi samo u obzira kada se radi o jakom, neizdržljivom bolu, nekontrolisanom i hroničnom, kada više nema dijagnostičku vrijednost (ne govori o širenju bolesti) neko samo neizdržljivu […]