hiv virus
Interna

AIDS – SIDA – HIV

hiv virus AIDS predstavlja skraćenicu za sindrom stečene imunoinsuficijencije. Sindrom bolesti je stečen, što znači da da tjelesni imunitet pomoću kojeg se inače organizam suprostavlja bolesti, ne funkcioniše normalno. To je bolest koja predstavlja završni […]