Amiotrofična lateralna skleroza
Neurologija

Amiotrofična lateralna skleroza

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar Definicija: Amiotrofična lateralna skleroza je bolest koja zahvata donji motorni neuron (DMN), lokalizovan u moždanom stablu i prednjim dijelovima kičmene moždine i prostire se […]

Atrezija jednjaka
Interna

Atrezija jednjaka

Definicija: Ova anomalija nastaje zbog poremećaja u razvoju i odvajanju dušnika od jednjaka u 3. i 6. nedjelji trudnoće. Patogeneza: Proces je kompleksan i moguće je da se jave različiti tipovi anomalije. U skoro 90% […]

Aspergillus
Interna

Aspergillus

Aspergillus Aspergilus je plijesan, čiji rod sadrži oko 200  vrsta. Za čovjeka su patogene njih 20. Ove plijesni mogu kolonizirati sluznicu dišnog sistema ili šupljinu u plućima nastanu kao posljedica neke druge bolesti (npr. TBC). […]