Polyoma virinae - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

oblici tagged posts

BK- virus

Polyoma virinae

BK- virus
BK- virus

Pripadaju porodici Papovaviridae. U domacinstivima daju latentne infekcije.

Bitniji oblici za medicinu su:

  • BK- virus
  • JC- virus
  • majmunski SV 40

Nepoznat je nacin infekcije i put ulaska. Perzistenciju ostvaruju u bubrezima, a replikuju se samo u imuniodeficijentnim stanjima. BK virus- prenosi se kod transplantacije, i zbog imunosupresije dolazi do reaktivacje virusa koji se izlucuje mokracom. JC virus- izaziva progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju. Virus ima izrazen afinitet za oligodendrocite, koji luce mijelin, pa dovodi do demijelinizacije.

Dijagnoza:

  • Hibridizacija
  • PCR
Read More
Akutni virusni miokarditis

Akutni virusni miokarditis novorođenčeta

Akutni virusni miokarditis
Akutni virusni miokarditis

Etiologija:

Uzročnik je najčešće Coxackie virus tip 3 i 4. Epidemije su češće u ljetnim mjesecima. Može doći do intrauterine, a još češće neonatalne infekcije. Ima visoku smrtnost. Ovo oboljenje se javlja u prve 2 sedmice života, čak i nekoliko sati nakon poroda.

Klinička slika:

Bolest počinje naglo sa pospanošću, sivo bijelom bojom kože iza koje slijedi cijanoza. Ponekada je koža i ikterična. Tahipnea je veoma izražena tako da broj respiracija udvostručen za dob. Tahikardija je takođe visoka, puls se teško palpira zbog izrazitog kolapsa.

Tahikardija, dispnea i cijanoza u ranoj fazi su znak srčanog zatajenja praćenog metaboličkom acidozom koja je veoma često rezistentna na terapiju...

Read More
Akutni virusni hepatitis

Akutni virusni hepatitis novorođenčeta

Akutni virusni hepatitis
Akutni virusni hepatitis

Etiopatogeneza:

Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A, non B, virusi grupe Herpes virusa, Arbovirusa, Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis, ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B.

Hepatitis A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. Može se javiti u endemskom obliku, najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija. Hepatitis B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine, osobe izložene transfuzijama, dijalizi, hirurškim intervencijama, zatim narkomane, zdravstvene radnike. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa...

Read More
Bilijarni sistem

Neonatalna holestaza

Bilijarni sistem
Bilijarni sistem

Definicija:

Neonatalna holestaza ili konjugirana hiperbilirubinemija je prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina koja je česta pojava u prvom mjesecu života.

Etiologija:

Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije.

Klinička slika:

Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe:

  • sa ekstrahepatičnom bolešću
  • intrahepatičnom bolešću

Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna...

Read More
Struktura influenca virusa

Opšte osobine virusa

Struktura influenca virusa
Struktura influenca virusa

Virusi su metabolički neaktivne i zarazne čestice na granici nežive prirode i živog svjeta. Nemaju celijske dijelove već potpuno ovise o mehanizmu stvaranja energije i proteina celija domaćina. Virusi su najmanji infektivni agensi i najednostavniji oblici zive materije. To su obligantni intracelularni paraziti. Velicina virusnih cestica se krece od 15-300 nm i posmatraju se samo pod elektronskim mikroskopom. Virusi nisu osjetljivi na antibiotike, ali reaguju na sve vrste zracenja.

Gradja virusa:

Svaka virusna cestica je gradjena od nukleinske kiseline (genom) i proteinskog omotaca (kapsid). Virusni genom se sastoji iz DNK ili RNK nukleinskih kiselina. One mogu biti jednolancane i dvolancane, cirkularne ili linearne...

Read More