BK- virus
Mikrobiologija

Polyoma virinae

BK- virus Pripadaju porodici Papovaviridae. U domacinstivima daju latentne infekcije. Bitniji oblici za medicinu su: BK- virus JC- virus majmunski SV 40 Nepoznat je nacin infekcije i put ulaska. Perzistenciju ostvaruju u bubrezima, a replikuju […]

Bilijarni sistem
Interna

Neonatalna holestaza

Bilijarni sistem Definicija: Neonatalna holestaza ili konjugirana hiperbilirubinemija je prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina koja je česta pojava u prvom mjesecu života. Etiologija: Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode […]