Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Oko
Oftalmologija

Anatomska i histološka građa oka

Organ vida možemo podijeliti na tri odvojena, ali funkcionalno povezana dijela: pomoćni aparat oka (organa oculi accesoria) očna jabučica (bulbus oculi) vidni putevi. POMOĆNI APARAT OKA Sačinjavaju ga kapci (palpebrae), suzni aparat (apparatus lacrimalis), spojnica […]

adrenalin
Farmakologija

Simpatomimetici

To su lijekovi koji oponašaju djelovanje adrenalina i noradrenalina. Neki djelujući direkno na receptore a neki posredno preko oslobađanja kateholamina. Neki od tih lijekova su selektivni prema određenoj grupi receptora a,b1,b2 itd. Selektivnost znači da […]

Oko
Anatomija

Anatomija oka

Tunica fibrosa bulbi Tunika fibroza bulbi štiti oko, daje otpor intraokularnom pritisku, kao i inserciju za mišiće pokretače oka. Podijeljena je u dva dijela: stražnji, neprozirni, sklera i prednji, prozirni, kornea. Sclera Sklera je stražnji […]