Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Oftalmologija

Chorioiditis

Osnovna funkcija žilnice je ishrana vanjskih slojeva retine. Bogata troslojna mreža krvnih žila, posebno horiokapilarisa preko Bruchove membrae kontinuirano opskrbljuje čunjiće i štapiće kisikom, vitaminima, mineralima, lipidima, aminokiselinama, ugljikohidratima, dakle, supstancama koje su neophodne za […]