Porođajna doba - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

organi zene tagged posts

Prekomjerno povraćanje trudnica

Porođajna doba

trudnica

trudnica

Prema klasičnim shvatanjima, porođaj se dijeli u tri porođajna doba:

  • doba širenja ili dilatacije,
  • doba istiskivanja ploda ili ekspulzije i
  • doba rađanja posteljice i ovojaka ili placentno doba.

Znatan broj savremenih autora, međutim, prihvata gledište po kome postoji četvrto, takozvano

  • postplacentno doba u kome dolazi do prestanka krvarenja iz uterusa retrakcijom materinčog mišića i zatvaranjem prekinutih krvnih sudova, što obezbjeđuje porodilju od atoničnog krvarenja.

Prvo porođajno doba DOBA ŠIRENJA (DILATACIJE)

Prvo doba porođaja ili doba širenja karakteriše se izravnavanjem grlića i dilatacijom cervikalnog kanala uterusa.

  • počinje sa prvim porođajnim kontrakcijama,
  • završava se sa potpunom dilatacijom vanjskog ušća uterusa.

U toku širenja, kod ...

Read More

FIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA

Menstruacioni ciklus
Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Kod najvećeg broja žena menstruacioni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako nije kraći od 21 ni duži od 35 dana.
Do puberteta je količina gonadotropina koju luči prednji režanj hipofize veoma mala i nedovoljna da dovede do sazrevanja jajne ćelije u jajniku i da pokrene mehanizam menstruacije. Osim toga, do tog životnog doba i sami jajnici u priličnoj meri su refraktomi na gonadostimulanse.
Pojava prve menstruacije i uspostavljanje menstruacionih ciklusa dešava se u pubertetu pod dejstvom gonadotropina hipofize preko ovarijalnih hormona koji se pod njihovim uticajem stvaraju u jajnicima...

Read More
Karlica žene

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis)

Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama.
Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smješteni organi trbušne duplje i male karlice. Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj mjeri utiče na formiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.

OS COXAE – KARLIČNA KOST

Karlična kost (os coxae) je velika, plosnata kost, oblika vitla (elise) sa središte...

Read More