Neurologija

Nn. olfactorii

Prvi neuron nalazi se u sluznici nosa, u gornjem hodniku i septumu. Tu su receptori za njuh. Dendriti skupljaju informacije, a aksoni formiraju fila, prolaze kroz sitastu kost (lamina cribriformis etmoidne kosti). Tvore bulbus olfactorius. […]

Favus
Dermatologija

Favus

Definicija: Favus je bolest vlasišta i gole kože koju uzrokuje Trichophyton schoenleinii. Patogeneza: Trichophyton schoenleinii se  prenosi direktnim kontaktom ili posredno (češalj). Klinička slika: Uglavnom zahvaća vlasište, ali se može pojaviti i na goloj koži. […]

paratireoidne žlijezde
Interna

Poremećaji paratireoidnih žlijezda

paratireoidne žlijezde Parathormonje produkt paratireoidnih žlijezda. Ima uticaj na promet Ca i P u organizmu. Ispoljava tri osnovna djelovanja: Stimulira osteoklaste da mobiliziraju hidroksiapatit iz kostiju i tako demineraliziraju kosti povećavajući Ca u krvi. Stimulira […]

Interna

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

Nadbubrežna žlijezda Nadbubrežna žlijezda se dijeli na dva dijela : koru nadbubrega zona glomerulosa (mineralokoritkoidi) zona fasciculata (glukokortikoidi i androgeni hormoni) zona reticularis (glukokortikoidi i androgeni hormoni) srž nadbubrega (kateholamini) Hormoni nadbubrega: Mineralokortikoidi; 95 % […]