Nn. olfactorii - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

osa tagged posts

Nn. olfactorii

Mirisni živac

Mirisni živac

Prvi neuron nalazi se u sluznici nosa, u gornjem hodniku i septumu. Tu su receptori za njuh. Dendriti skupljaju informacije, a aksoni formiraju fila, prolaze kroz sitastu kost (lamina cribriformis etmoidne kosti). Tvore bulbus olfactorius. Zatim se dijeli u dva dijela – jedan ide u uncus, a drugi u rinencephalon.

Anosmija je gubitak osjeta njuha. Može biti prirođena ili stečena. Stečena je najčešća kod učestalih upala nosne sluznice. Pojavit  će se bilateralno kod bazalnog meningitisa prednje lubanjske jame ili fraktura u ovom podrućju. Unilateralno se javlja kod bazalnih tumora prednje lubanjske jame. Ako se radi o procesima koji pogađaju uncus, mogu se javiti njušne halucinacije...

Read More
Favus

Favus

Favus

Favus

Definicija:

Favus je bolest vlasišta i gole kože koju uzrokuje Trichophyton schoenleinii.

Patogeneza:

Trichophyton schoenleinii se  prenosi direktnim kontaktom ili posredno (češalj).

Klinička slika:

Uglavnom zahvaća vlasište, ali se može pojaviti i na goloj koži. Karakterisitčna promjena je skutulum (struktura 2-3mm, poput plitke zdjele, žućkaste boje s ulegnutim središtem i dlakom) i sastoji se od hifa, spora i orožnjelih stanica. Kosa gubi sjaj, sivkaste boje, a dlake se ne lome. Nakon odreñenog vremena skutulum ulcerira i kosa trajno ispada zbog atrofičnog ožiljkastog cijeljenja. Tok bolesti je hroničan.

Dijagnoza:

Dijagnoza se postavalja na temelju anamneze, tetrade simptoma (skutulum, neslomljena dekolorirana kosa, ožiljak i hronični

tok) i na osnovu mikološ...

Read More
paratireoidne žlijezde

Poremećaji paratireoidnih žlijezda

paratireoidne žlijezde
paratireoidne žlijezde

Parathormonje produkt paratireoidnih žlijezda. Ima uticaj na promet Ca i P u organizmu. Ispoljava tri osnovna djelovanja:

 • Stimulira osteoklaste da mobiliziraju hidroksiapatit iz kostiju i tako demineraliziraju kosti povećavajući Ca u krvi.
 • Stimulira apsorpciju Ca u crijevima i njegovo ubacivanje u krv iz mukoznih ćelija
 • Povećava sekreciju P u distalnim tubulima bubrega što rezultira lučenjem P u mokraći smanjenju koncentracije fosfora u krvi.

Regulator sekrecije parathromona je koncetracija Ca u krvi. Što je ona veća to je sekrecija parathormona manja. Antagonist djelovanju parathormona je Tireokalcitonin kojeg luče C ćelije tireoidee. On stimulira osteoblaste da deponuju Ca i P u kosti...

Read More

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

Nadbubrežna žlijezda
Nadbubrežna žlijezda

Nadbubrežna žlijezda se dijeli na dva dijela :

 • koru nadbubrega
 • zona glomerulosa (mineralokoritkoidi)
 • zona fasciculata (glukokortikoidi i androgeni hormoni)
 • zona reticularis (glukokortikoidi i androgeni hormoni)
 • srž nadbubrega (kateholamini)

Hormoni nadbubrega:

 • Mineralokortikoidi; 95 % dejstva otpada na aldosteron, aldosteron ima najviše uticaja na promet Na i K u tijelu. Glavno njegovo djelovanje je u tubulima bubrega gdje:
 • stimulira zamjenu K za Na tako sto stimulise secerniranje K i reapsorpciju Na, uz to uz natrij povlaci i velike kolicine vode.
 • Sem toga u sličnom smislu djeluje na salivarke i znojnice.
 • Karakteristično za mineralokortikoide je da nisu pod uticajem ACTH hipofize tj, samo ako njega nema u potpunosti onda zona glomerulosa atrofira i pres...
Read More