Variola
Interna

Karantenske bolesti

Karantena je jedna od epidemioloških mjera kojim se sprječava širenje zaraznih bolesti putem izolacije oboljelih ili inficiranih od ostalih zdravih osoba. Karantena je ujedno i lokacija na koji se izdvajaju osobe za koje se sumnja […]

Exanthema medicamentosum
Dermatologija

Exanthema medicamentosum

Exanthema medicamentosum Definicija: Exanthema medicamentosum je manifestacija koje se pojavljuje na koži i vidljivim sluznicama kao posljedica alergijske reakcije na lijek koji je unešen u organizam. Patogeneza: Lijekovi su uglavnom hapteni, a potpuni antigeni postaju […]

Exanthema subitum
Dermatologija

Exanthema subitum

Definicija: Exanthema subitum ili trodnevna vrućica je akutna virusna dječja bolest praćena visokom temperaturom koja naglo pada i nakon nje izbija makulopapulozni osip. Patogeneza: Otkrivena je elektronskim mikroskopom 1986. u limfocitima pacijenata sa limfoproliferativnim poremećajima […]