Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Blockers neuromuscular connections
Farmakologija

Blokatori neuromuskularnih veza

U motornoj ploči se nalaze holinergični nikotinski receptori. Blokatori neuromuskularne ploče sprječavaju djelovanje acetilholina i dovode do paralize mišića. Razlikujemo dvije grupe blokatora neuromuskularnih ploča: kompetitivni blokatori depolarizatori mišićnih ćelija Kompetitivni blokatori Natječu se sa […]