Pregled urina
Interna

Dijagnostički pregled urina

Pregled urina Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati. Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija […]

Mikroflora
Mikrobiologija

Mikroflora

Mikroflora Čovjek nije podesna sredina za život i razmnožavanje većine mikroorganizama. Većina ih brzo umire dospije li na ili u nas. Ipak, na i u čovjeku žive određene vrste koje su se prilagodile na čovjeka […]

receptori
Fiziologija

Vrste i uloga receptora

Receptori Receptori su strukture koje vrše pretvaranje energije draži u receptorski potencijal. To je lokalni, nepropagirajući odgovor. Intenzitet mu ovisi od intenziteta podražaja. Ako je dovoljno jak uzrokuje nastanak akcionog potencijala, nervnog impulsa, u aferentnom […]

Dijareja
Interna

Poremećaji u akutnom prolivu

Dijareja Hidromineralni i acidobazni poremećaji su manje ili više prisutni, a u toksikozi postoji “krah metabolizma”. Pokretač  promjena u akutnom prolivu je gubitak tjelesne tečnosti, dehidracija. Dehidracija je posljedica negativnog bilansa unosa i gubitka tečnosti. […]