Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]

Mišićno-koštane bolesti
Interna

Mišićno-koštane bolesti

Mišićno-koštane bolesti Reumatske bolesti u užem smislu Prema lokalizaciji dijele se na: artropatije, spondilopatije i izvanzglobni reumatizam. UPALNE REUMATSKE BOLESTI INFEKTIVNI ARTIRITIS REAKTIVNI ARTRITIS – reaktivna, sterilna upala nekog zgloba koji je udaljen od mjesta […]