Fraktura kuka
Zanimljivo

Rizik za frakturu kuka

Istraživanje provedeno u Španiji pokazuje kako se vodeći faktori rizika za frakture kuka razlikuju ovisno o spolu, objavio je stručni časopis “Maturitas.” Istraživanje Kod žena najvažniji su faktori rizika niži stepen obrazovanja i depresija, a […]