Zanimljivo

Deratizacija

U fauni bivše Jugoslavije  zastupljeno je 33 vrste glodara. Glodari nemaju samo svoje značenje u odnosu na zdravlje i uznemirivanje čovjeka, nego su oni izuzetno štetni u poljoprivredi. Za našu poljoprivredu je izuzetno značajno oko […]