Chloasma - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

ovari tagged posts

Chloasma medicamentosum

Chloasma

Chloasma medicamentosum
Chloasma medicamentosum

Definicija:

Chloasma je pojava multiplih pigmentiranih plošnih mrlja na licu.

Patogeneza:

Nastaje uslijed pojačanog stvaranja melanina. Može se podijeliti na:

 • Chloasma gravidarum (kod trudnica, uglavnom se spontano povlače)
 • Chloasma uterinum (kod žena u klimakteriju)
 • Chloasma hormonale (kod tumora ovarija, oralnih kontraceptiva)
 • Chloasma hepaticum (kod hroničnog hepatitisa)
 • Chloasma medicamentosum

Klinička slika:

Promjene zahvataju čelo, jabučice lica i slijepoočnice. Chloasma je bez tegoba i bez svraba. Manifestuje se nehomogenom pigmentacijom koja pri izlaganju suncu još više dolazi do izražaja. Chloasma gravidarum posle porođaja postepeno se povlači.

Dijagnoza:

Dijagnozu postavljamo na osnovu kliničke slike i dermatološkog pregleda.

Liječe...

Read More
Tumorski markeri

Tumorski markeri

Tumorski markeri
Tumorski markeri

Tumorski markeri ili tumorski biljezi su tvari koje stvaraju stanice raka pa njihova razina u krvi obično odgovara veličini tumorske mase, a svaku nakupinu stanica koja nekontrolirano i samostalno raste naziva se tumorom, koji može biti dobroćudan i zloćudan. Za razliku od dobroćudnog, zloćudni tumor stvara kćeri stanice koje se tjelesnim putevima šire na druga mjesta u organizmu, tj. metastaziraju. U tom slučaju govori se o malignom tumoru, karcinomu ili raku. Cilj svakog liječenja je otkriti bolest u što ranijoj fazi, tako i kod tumora, kada su još mali i izlječivi, odnosno, mogu se u potpunosti ukloniti, no većina karcinoma ne daje simptome i teško se otkriva sve dok se kancerozne stanice ne prošire na druge organe...

Read More
Dacryoadenitis acuta

Oboljenja suzne žlijezde

Dacryoadenitis acuta
Dacryoadenitis acuta

Najčešća oboljenja su:

 • kongenitalne anomalije
 • povrede
 • upale
 • tumori

Kongenitalne anomalije suzne žlijezde

 • Aplazija suzne žlijezde je stanje kada se suzna žlijezda uopće nije razvila (alacrimia).
 • Hipoplazija suzne žlijezde je stanje koje karakterizira nedovoljna razvijenost suzne žlijezde.
 • Atipični položaj suzne žlijezde (ptosis glandulae lacrimalis).
 • Fistula glandule lacrimalis gdje je izvodni kanal na atipičnom mjestu na koži gornjeg kapka.
 • Smanjena sekrecija akcesomih suznih žlijezda (Krause i Wolfring).

Povrede suzne žlijezde

Povrede suzne žlijezde nisu tako rijetke i obično su udružene s povredama kapaka, orbite, glave i sinusa. Ove povrede treba obraditi po svim pravilima traumatološke doktrine...

Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

 • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
 • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
 • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
 • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More
Lymphangioleiomyomatosis patohistološki prikaz

Limfangioleiomiomatoza

Lymphangioleiomyomatosis patohistološki prikaz

Lymphangioleiomyomatosis patohistološki prikaz

Limfangiolejomiomatoza je progresivna i fatalna bolest plućnog intersticija nepoznate etiologije koju obilježava abnormalna proliferacija glatkog mišićnog tkiva u plućima i limfnim žilama.

Nezrele stanice glatkih mišića mogu u plućnom tkivu proliferirati oko bronhalnih, vaskularnih i limfatičnih struktura, i kroz njih, uzrokujući lokalnu opstrukciju ili stvarajući konstrikcijske lezije koje se mogu razviti u ciste. Obično su istodobno zahvaćeni limfni putevi i limfni čvorovi u drugim organima. Budući da se ovaj poremećaj obično javlja uglavnom u žena u reprodukcijskoj dobi, vjerojatno postoji veza između estrogena i bolesti. Plućni su simptomi dispneja, kašalj i hemoptiza...

Read More