Chloasma medicamentosum
Dermatologija

Chloasma

Chloasma medicamentosum Definicija: Chloasma je pojava multiplih pigmentiranih plošnih mrlja na licu. Patogeneza: Nastaje uslijed pojačanog stvaranja melanina. Može se podijeliti na: Chloasma gravidarum (kod trudnica, uglavnom se spontano povlače) Chloasma uterinum (kod žena u […]

Tumorski markeri
Interna

Tumorski markeri

Tumorski markeri Tumorski markeri ili tumorski biljezi su tvari koje stvaraju stanice raka pa njihova razina u krvi obično odgovara veličini tumorske mase, a svaku nakupinu stanica koja nekontrolirano i samostalno raste naziva se tumorom, […]

Dacryoadenitis acuta
Oftalmologija

Oboljenja suzne žlijezde

Dacryoadenitis acuta Najčešća oboljenja su: kongenitalne anomalije povrede upale tumori Kongenitalne anomalije suzne žlijezde Aplazija suzne žlijezde je stanje kada se suzna žlijezda uopće nije razvila (alacrimia). Hipoplazija suzne žlijezde je stanje koje karakterizira nedovoljna […]