Cervikalni ciklus
Ginekologija

Cervikalni i vaginalni ciklus

Cervikalni ciklus Cervikalni ciklus označava promjene koje se svakog mjeseca pod dejstvom ovarijalnih hormona dešavaju na ovom organu kod polno zrele žene. U ranoj preovulacionoj i kasnoj postovulacionoj fazi cervikalnog ciklusa cervikalna sluz je mutna, […]

No Picture
Zanimljivo

FIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA

Menstruacioni ciklus Pod menstruacionim ciklusom podrazumevaju se sve promjene koje se odigravaju na unutrašnjim polnim organima žene između dve uzastopne menstruacije. Kod najvećeg broja žena menstruacioni ciklus traje 28 dana, ali se smatra normalnim ako […]