Urođena Sferocitoza
Interna

Korpuskularne hemolitičke anemije

Urođena Sferocitoza Korpuskularne hemolitičke anemije dijelimo na: Urođene sferocitoza ovalocitoza zbog deficita glukozo-6-P-DH u eritrocitima zbog deficita piruvat kinaze hemoglobinopatije talasemije drepanocitoza Stečene paroksizmalna noćna hemoglobinurija Urođena Sferocitoza Nasljeđuje se dominatnim genom. Eritrociti su ovalni […]