Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Plexus brachialis
Anatomija

Nervi, plexusi i ganglioni

Ganglion Ganglioni su manje ili veće nakupine nervnih ćelija koje su uklopljene u tok pojedinih perifernih nerava. Mogu biti izgrađeni od pseudounipolarnih stanica kao što je slučaj sa spinalnim ganglionima, potom od bipolarnih stanica kao […]