Afazija
Neurologija

Afazija

Afazija  Definicija: Afazija je stečeni poremećaj jezičkog izražavanja i razumjevanja jezičkih poruka, usmenim i pisanim putem. Suštinu afazija čini prekid u dvosmjernom procesu prelaska mišljenja u jezik (izražavanje) i jezika u mišljenje (razumjevanje). Etiopatogeneza: Jezičke […]

Thalamus
Neurologija

Talamusni sindrom

Thalamus Lezije talamusa praćene su oštećenjem senzibiliteta za sve modalitete na kontralateralnoj strani lica i tijela. Duboki položajni senzibilitet je obično više oštećen od površnog senzibiliteta, a često je prisutan neprijatan bol (talamusni bol) uz […]

Amiotrofična lateralna skleroza
Neurologija

Amiotrofična lateralna skleroza

Autor stručnog rada: dr Senad Međedović, neuropsihijatar, neuropsihijatrijska klinika RMC Mostar Definicija: Amiotrofična lateralna skleroza je bolest koja zahvata donji motorni neuron (DMN), lokalizovan u moždanom stablu i prednjim dijelovima kičmene moždine i prostire se […]

Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]