Influenza – (grip, grippus epidemicus) - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

patogeneza respiratornog sistema tagged posts

Influenza – (grip, grippus epidemicus)

influenza

influenza

(grip, grippus epidemicus)

Influenca je akutna infektivna respiratorna bolest ljudi koja se uglavnom javlja u epidemičnom obliku. Karakteristike epidemije su brza diseminacija, visoki morbiditet i niski mortalitet.

Klinički kod infuence obično nastupa kratkotrajna febrilnost sa relativno slabije izraženim katarom respiratornog trakta, te naročito ispoljenim opštim infektivnim sindromom.

Epidemiologija

Javlja se epidemijski, a u interepidemijskim periodima sporadično. Epidemije se javljaju periodički svake 2 do 3 godine i to influenca A, a svake 4 do 5 godina influenca B. Vrlo brzo se širi i zahvata čitave države i kontinente.

Izvor infekcije su Ijudi oboljeli u prvim danima bolesti. Trajnog kliconoštva nema. Animalni izvor infekcije se ne može isključiti...

Read More