Tumori mozga - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

patohistoloski nalaz tagged posts

Meningeom

Tumori mozga

Meningeom
Meningeom

Etiopatogeneza:

Tumori mozga se medusobno razlikuju prema vrsti ćelija iz kojih potiću. Najveći dio, oko 60%, potiće od glijalnih ćelija. U ovu grupu tumora spadaju: gliomlastoma multiforme, astrocitoma, ependimima, oligodendroglioma i medulloblastoma.

Između djece i odraslih postoji razlika kako u tipu moždanih tumora, tako i u njihovoj lokalizaciji. Kod odraslih polovinu moždanih tumora čine gliomi, od ćega preko 50% otpada na glioblastome. Tumori su obično locirani u hemisferama velikog mozga. Najčešći nemaligni tumori mozga kod odraslih su meningeomi i pituitarni adenomi.

Kod djece je 60% moždanih tumora locirano infratentorijalno. Od toga 45% čine astrocitomi različitog stepena maligniteta...

Read More
Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija
Hipertrofična kardiomiopatija

Definicija:

Hipertrofične kardiomiopatije su nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS).

Etiopatologija:

Kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Kod ostalih se nasljeđivanje ne može dokazati. Patohistološki nalazimo asimetričnu distrubuciju hipertrofije u 90% pacijenata, zadebljanje endokarda, interventrikularnog septuma i abnormalnost intramuralnih koronarnih arterija. Histološki vidimo difuzno narušenu građu miokarda. Kod većine oboljelih je prisutna obstrukcija izlaznog trakta iz lijevog ventrikula što je rezultat abnormalnog pokreta prednje mitralne valvule.

Klasifikacija:

  • Obstruktivna – gradijent tlaka je najmanj...
Read More
Bolest mačjeg ogreba

Bolest Mačjeg Ogreba

Definicija:

Bolest mačjeg ogreba je oboljenje koje nastaje kao poslijedica infekcije kože mačijom ogrebotinom.

Etiologija:

Uzročnik bolesti mačjeg ogreba je gram-negativna bakterija Bartonella henselae, a budući da se radi o sindromu mogući su i drugi, zasad nepoznati, uzročnici.

Epidemiologija:

Prvi klinički opis bolesti mačjeg ogreba objavio je 1950. godine Robert Debré u Parizu. Danas se bolest javlja širom svijeta.

Klinička slika:

Inkubacija je varijabilna, a iznosi 3 do 14 dana od inokulacije (ogreb ili drugi kontakt s mačkom) do stvaranja primarne kožne promjene (lezije), te 5 do 50 dana od inokulacije do pojave povećanih limfnih čvorova (limfadenopatije).

Na mjestu inokulacije (najčešće ogrebotina od mačića) uočljiva je primarna lezija, crvena mrlja (makula), kvržic...

Read More
Granuloma Pyogenicum

Granuloma Pyogenicum

Granuloma Pyogenicum
Granuloma Pyogenicum

Definicija:

Granuloma pyogenicum je blastomsko bujanje krvnih sudova uzrokovano piokokama.

Etiopatogeneza:

U anamnezi je čest podatak o ranijoj povredi na tom mjestu. Oboljenje uzrokuju piokoke.

Klinička slika:

Javlja se na bilo kojem dijelu tijela, a najćešće na otvorenim dijelovima tijela, koji nisu zaštićeni odjećom i često su izloženi traumi. Najčešće je lokalizovan na licu. To je čvorić tamnocrvene boje, mekane konzistencije, peteljkaste baze.

Histološki je građen od brojnih novotvorenih kapilara i obilne količine granulacionog tkiva. Spontano, a naročito na povredu lako krvari. Prvo nastaje mala, svijetlocrvena papula, koja veoma brzo raste i za deset do petnaest dana izbuja u tumor veličine lješnika.

Dijagnoza:

U postavljanju dijagnoze ...

Read More