Meningeom
Interna

Tumori mozga

Meningeom Etiopatogeneza: Tumori mozga se medusobno razlikuju prema vrsti ćelija iz kojih potiću. Najveći dio, oko 60%, potiće od glijalnih ćelija. U ovu grupu tumora spadaju: gliomlastoma multiforme, astrocitoma, ependimima, oligodendroglioma i medulloblastoma. Između djece […]

Hipertrofična kardiomiopatija
Interna

Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija Definicija: Hipertrofične kardiomiopatije su nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). Etiopatologija: Kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Kod ostalih se […]

Bolest mačjeg ogreba
Interna

Bolest Mačjeg Ogreba

Definicija: Bolest mačjeg ogreba je oboljenje koje nastaje kao poslijedica infekcije kože mačijom ogrebotinom. Etiologija: Uzročnik bolesti mačjeg ogreba je gram-negativna bakterija Bartonella henselae, a budući da se radi o sindromu mogući su i drugi, […]

Granuloma Pyogenicum
Dermatologija

Granuloma Pyogenicum

Granuloma Pyogenicum Definicija: Granuloma pyogenicum je blastomsko bujanje krvnih sudova uzrokovano piokokama. Etiopatogeneza: U anamnezi je čest podatak o ranijoj povredi na tom mjestu. Oboljenje uzrokuju piokoke. Klinička slika: Javlja se na bilo kojem dijelu […]