Imunološki problemi u humanoj reprodukciji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

PATOLOGIJA TRUDNOĆE tagged posts

Imunološki problemi u humanoj reprodukciji

Trudnoća

Trudnoća

Mogu se javiti u  sterilnim brakovima, gdje su uzrok neplodnosti. Ako do trudnoće dođe, ona se sa imunološke strane razvija bez teškoća sve do porođaja,osim u slučajevima Rh inkompatibilije i ABO inkompatibilije između majke trudnice i ploda, kada mogu da nastupe izvjesne komplikacije, od kojih se danas mnoge uspješno savladavaju.

Sa imunološke točke gledišta plod, čija antigenska struktura sadrži majčine i očeve antigene, predstavlja jednu vrstu transplantata, takozvani alotransplantat. Oplođena jajna ćelija se lako i uspješno implantira u matericu trudnice i iz nje nastaje ovulum sa začetkom koji se razvija i sa plodom koji raste sve do porođaja, što je postignuto usklađivanjem imunoloških reakcija organizma i trudnice.

Pri tome u imunogenim zbivanjima...

Read More
Cijepljenje u trudnoći

Patologija trudnoće

Bolesti i trudnoća
Trudnoća predstavlja u fiziološkim granicama promjenjeno stanje žene u vremenskom periodu od začeća pa sve do porođaja ili abortusa. U to vrijeme u organizmu trudnice razvija se novo biće, koje ona snadbjeva kiseonikom, vitaminima, energetskim i gradivnim materijalom, a oslobađa razgradnih produkata metabolizma, i koje je sve do porođaja sa spoljašnjom sredinom u kontaktu isključivo preko majke. Jasno je da su zato, kako organizam majke a posebno po život važni njeni parenhimatozni organi tokom trudnoće veoma opterećeni i prinuđeni da koriste svoju rezervnu snagu. Ako su ti organi prethodno oštećeni ili ako obole za vrijeme trudnoće, njihova rezervna snaga se iscrpljuje, te se smanjuje i mogućnost da oni svojom funkcijom odgovore potrebama majke i ploda...

Read More