No Picture
Zanimljivo

IDENTIFIKACIJA

Identifikacija je utvrđivanje istinitosti osoba živih ili mrtvih zatim dijelova tijela, kao i predmeta (stvari) živih ili mrtvih osoba. Prema metodama koje se primjenjuju, razlikuje se kriminalistička i sudsko-medicinska identifikacija. Kriminalistička identifikacija se sastoji u […]

No Picture
Zanimljivo

JETKI OTROVI

U jetke otrove spadaju lužine (NaOH) i kiseline H2SO4, HCl, HNO3). TROVANJE LUŽINAMA napose sa NaOH, kamenom sodom, danas su izuzetna, dok su ranije, kad se kamena soda mnogo upotrebljava u domaćinstvu, trovanja bila mnogo […]