Komplikacije čira želuca - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

perforacija tagged posts

Ulcus ventriculi

Komplikacije čira želuca

Ulcus ventriculi

Ulcus ventriculi

Hemoragije:iz oštećene sluznice su relativno česta pojava nastaju u oko ¼ bolesnika, te se manifestuju kao povraćanje krvi – hematemesis ili kao krvava crna stolica – melena. Kao uzrok smrti od ulcusa imaju vodeću ulogu kod masivnih krvarenja.

Perforacija: je veća komplikacija ulcusa pogotovo zbog toga što je vrlo često praćena i obilnim krvarenjem. Nastaje peritonitis, oštećuju se susjedni organi i dolazi do po život opasnog stanja.

Opstrukcija: može izazvati sindrom visoke opstrukcije vrlo rijetko ili samo ometanja koje dovodi do hipertrofije mišićnog sloja želuca i kasnije do insuficijencije.

Read More
Trovanje kiselinama

Trovanje kiselinama

Trovanje kiselinama
Trovanje kiselinama

Kiseline su korozivni otrovi koji ekstrahuju vodu iz tkiva, koagulišu proteine i formiraju kisele albuminate, a hemoglobin pretvaraju u kiseli hematin. Jake kiseline spadaju u kaustična sredstva. Nalaze se u sredstvima za čišćenje kupatila, u akumulatorima, kod tehnoloških procesa u industriji i sl. Mnoga sredstva koja se koriste u domaćinstvu sadrže razblažene kiseline.

Sumporna kiselina je tečnost bez boje i mirisa i ima jako kaustično djelovanje. Ima jak afinitet prema vodi, a mješanjem koncentrovane sumporne kiseline sa vodom oslobađa se toplota i do 1000°C. Takva toplota može da dovede do teških pa i smrtonosnih opekotina na koži. Trovanja sumpornom kiselinom su najčešća u domaćinstvu, laboratorijama, fabrikama boja i akumulatora...

Read More
Vomitus

Komplikacije antitumorske terapije

Vomitus
Vomitus

Operativni zahvati u onkologiji su radi svoje obimnosti i stanja bolesnika često pračeni akutnim i odloženim komplikacijama. Hemoterapija, iradijacija, pa i hormoni i biloški agensi, nemaju selektivno djelovanje, nego oštečuju ne samo tumorsko tkivo, nego i normalne strukture organizma. Izvjesne osobine maligno transformisane ćelije čine je osjetljivijom na  dejstvo onkološke terapije nego što je to normalna ćelija. Zahvaljujući tome je moguća terapijska primjena agenasa kojom se uništavaju maligna tkiva, uz oštećenje normalnih u granicama koje se smatraju tolerabilnim i prihvatljivom.

Odnos između doze antitumoskog agensa potrebnog za uništenje tumora prema dozi koja uništava zdrave ćelije naziva se terapijski indeks...

Read More
Kolostoma
Kolostoma
Kolostoma

Definicija:

Kolostoma ili anus praeternaturalis je otvor na debelom crijevu koji je izvučen na prednju trbušnu stijenku, a služi pražnjenju stolice.

Podjela:

Može biti privremeni (ozljede, perforacije, fistule kolona, karcinoma kolona) i trajni (inoperabilni karcinom kolona i rektuma). Razlikujemo dva oblika:

  • Dvocjevni anus praeternaturalis: terminalna kolostomija sa dva crijevna otvora. Vijuga debelog crijeva se izvuče kroz operativnu ranu na trbušnoj stijenci. Zatim se sašije peritomeum, a onda seroza crijeva s peritoneumom. Nekoliko dana poslije poprečno se presječe crijevna vijuga tako da ostanu dva crijevna otvora. Dovodni krak ima aktivni otvor kroz koji se obavlja pražnjenje stolice. Na odvodnom, distalnom kraku vijuge nalazi se tzv...
Read More