Tumor kičme
Interna

Tumori kičmenog kanala

Etiologija: Oko 15%  tumora CNS-a nastaju u kičmenom kanalu. Veliki dio tumora kičmenog kanala su primarni ekstraduralni tumori (limfomi, sarkomi, hordomi) ili sekundarni, metastski tumori. Većina metastskih tumora ove regije širi sa koštanih sruktura. Od […]

Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Plexus brachialis
Anatomija

Nervi, plexusi i ganglioni

Ganglion Ganglioni su manje ili veće nakupine nervnih ćelija koje su uklopljene u tok pojedinih perifernih nerava. Mogu biti izgrađeni od pseudounipolarnih stanica kao što je slučaj sa spinalnim ganglionima, potom od bipolarnih stanica kao […]