Truncus arteriosus - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

plucna hipertenzija tagged posts

Truncus arteriosus

Truncus arteriosus

Truncus arteriosus
Truncus arteriosus

Definicija:

Truncus arteriosus persistens je rijetka urođena srčana mana u kojoj zbog potpunog ili parcijalnog nedostatka razvoja trunkusnog septuma, stablo pulmonalne arterije i ascendentni dio aorte izlaze kao jedan sud iz obje komore.

Etiologija:

Glavna karakteristika ove anomalije jest, što iz srca izlazi jedan krvi sud, koji najahuje nad uvijek prisutan defekt interventikularnog septuma. Iz zajedničkog truncusa se odvajaju krvni sudovi za opšti krvotok, srce i pluća.

Klinička slika:

Bolesnici koji imaju normalan kapacitet plućnog krvotoka (bez plućne hipertenzije), praktično su bez cijanoze. Oni opet, sa hipoplastičnom arterijom ili opstrukcijom plućnog krvotoka su jako cijanotični sa maljičastim prstima. Postoji dispnea i zamaranje bolesnika...

Read More
Defekt intraventrikularnog septuma

Defekt intraventrikularnog septuma

Defekt intraventrikularnog septuma
Defekt intraventrikularnog septuma

Etiopatogeneza:

Najčešća u americi kod djece i do 20%. Vrlo se često nalazi udružen sa drugim anomalijama: tetralogija Fallot, pentalogija, Eisenmengerov kompleks i dr.

Defekt se češće nalazi u membranoznom dijelu septuma. Promjer može biti 0.5-3 cm velik. 5% bolesnika umire u dojenečkom periodu zbog čestih bronhopneumonia.

Klinička slika:

Lako se zamaraju, imaju znake srčane insuficijencije. Anomaliju karakteriše takođe L-D šant. Kod malog defekta simptomi će biti vrlo diskretni. Djeca sa malim defektom nemaju određenih kardiovaskularnih simptoma ali imaju česte respiratorne infekcije. Sistolni šum je ejekcioni II-III st., p.m 2 i 4 m.p. Djeca sa VSD u 2% slučaja mogu dobiti bakterijski endokarditis.

Razlikujemo suprakristalni, ...

Read More
Polycythemia Rubra Vera

Policitemija

Policitemija je pojava povećanja broja eritrocita u krvi. Razlikujemo pravu i lažnu policitemiju.

  • Prava policitemija je povećanje broja eritrocita u krvi i povećanje ukupne zapremine krvi tako da se ne radi o povećanoj”koncentraciji” eritrocita u krvi
  • Lažna policitemija je  povećanje broja eritrocita kao posljedica hemokoncentracije.

Prema načinu nastajanja mi razlikujemo tri vrste policitemije:

  • primarna (idiopatska) prava policitemija
  • sekundarne policitemije
  • Gaisboeckov sindrom

Policitemia rubra vera, Morbus Vaquez-Osler ili prava policitemija

Primarna ili idiopatska policitemija kod koje imamo nepoznatu etiologiju, a patogenetski mehanizam zasniva se na hiperplaziji koštane srži tako da su osim stimulacije eritrocitne loze stimulisane i leukocitna i trombocitna loza i sv...

Read More
Perzistentna fetalna cirkulacija

Plućna hipertenzija novorođenčeta

Perzistentna fetalna cirkulacija
Perzistentna fetalna cirkulacija

Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta ili PPHN ili perzistentna fetalna cirkulacija ili PFC je posljedica plućne vazokonstrikcije koja prouzrokuje plućnu hipertenziju i desno-lijevi šant kroz duktus ateriosus i foramen ovale. Najčešće se javlja sekundarno, uz osnovnu bolest (RDS, aspiracija mekonija, sepsa), zato što hipoksija i acidoza uzrokuju plućnu vazokonstrikciju, ali može biti i primarna, zbog patološki promjenjenih glatkih mišića u plućnim arterijama. Desno-lijevi šant pogoršava već postojeću hipoksiju.

Ovo stanje traje 3 do 5 dana, a ukoliko novorođenče prebrodi ovaj period, obično se spontano povlači.

Terapija je kompleksna: pored opštih mjera, pokušava se sa plućnim vazodilatatorima (Tolazolin), zatim mehanič...

Read More