Endomikardna fibroza
Interna

Endomiokardna fibroza

Endomikardna fibroza Endomiokardna fibroza je progresivna bolest nepoznatog uzroka koja se najčešće javlja u djece i adolescenata u tropskoj i suptropskoj Africi, naročito Ugandi i Nigeriji. Bolest je karakterizirana fibroznim lezijama endokarda, ulaznih dijelova desnog […]

Goodpastureov sindrom
Interna

Goodpastureov sindrom

Goodpastureov sindrom Goodpastureov sindrom je rijetki alergijski poremećaj u kojem se pojavljuje krvarenje u plućima i napredujuće zatajenje bubrega. Ta bolest obično zahvaća mlade ljude. Iz nepoznatih razloga ljudi s Goodpastureovim sindromom stvaraju antitijela protiv […]

Opći anestetici
Farmakologija

Opći anestetici

Hirurška anestezijaje dodatak hirurškom postupku gdje bolesnik ne reagira na bolne podražaje. Koristi se za: prekid senzibiliteta spontano (neurološka oboljenja) u svrhu liječenja Opća anestezija: bolesnik se dovodi u duboko besvjesno stanje u kome postoji […]

Telitromicin
Farmakologija

Telitromicin

Telitromicin Telitromicin dobijen semisintezom iz eritromicina, namijenjen za peroralnu primjenu. Pokazuje baktericidnu aktivnost prema S. pneumoniae bez obzira na rezistenciju prema penicilinu, eritromicinu ili drugim lijekovima. Djelotvorniji je dva do četiri puta od eritromicina i […]