Hitna pomoć kod akutnog plućnog edema - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

plućni krvotok tagged posts

Plućni edem

Hitna pomoć kod akutnog plućnog edema

Plućni edem
Plućni edem

Anatomski srce se sastoji iz desne pretkomore, lijeve pretkomore, desne komore i lijeve komore. Funkcionalno, postoji podjela na lijevo i desno srce i među njima normalno nema komunikacije niti mješanja krvi. U desno srce utiče venska krv iz cijelog tjela i odvodi se u plućni krvotok gde se oksigeniše, tj. obogaćuje kiseonikom koji je neophodan svim tkivima. Iz lijevog srca se oksigenisana krv distribuira i pumpa svim tkivima i najveći dio mišićne mase srca upravo pripada lijevoj komori.

Osnovna uloga srca je istiskivanje tj. pumpanje krvi. Neke bolesti ili stanja mogu otežati ili oslabiti istiskivanje krvi iz srca što rezultira srčanom slabošću...

Read More
Peritoneum

Peritonitis

Peritoneum
Peritoneum

Peritonitis djece

Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata.

Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana.

Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

Peritonitis odaslih

Glavna klinička manifestacija peritonitisa je abdominalna bol i osjetljivost i branjenje pacijenta. Pokretanje peritoneuma pojačava bol, naprimjer kašljanje (kašljanje se koristi kao test)...

Read More

Insuficijencija perifernog krvotoka

Šok
Šok

Šok je opsta reakcija organizma na nedovoljno snadbjevanje tkiva krvlju (prvenstveno kiseonikom).  Sa etioloskog stanovišta faktore koji stvaraju šok mozemo podjeliti u dvije grupe:

  • faktori sa primarnim djelovanjem na srce
  • faktori koji primarno smanjuju volumen krvi, smanjuju vazomotorni tonus, povećavaju otpor u krvotoku

Bez obzira odakle dolazio faktor, osnovno je smanjenje minutnog volumena srca.

Razvoj šoka

Sto se razvoja šoka tiče možemo reći da imamo tri vrste šoka, odnosno tri stadija koji usljede jedan iza drugog ako se uzrok šoka ne zaustavi ili ako kompenzatorni mehanizmi ne savladaju nastale promjene, a to su:

  • neprogresivni (kompenzovani) šok – on se kompenzuje odredjenim mehanizmima organizma – stimulacija presoreceptora zbog gubitka krvi dovodi do vaz...
Read More
Plućna cirkulacija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacija

Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku.

Pluća imaju dva krvotoka:

  • funkcionalni koji čini
  • nutritivni koje čine Aa. bronchiales

A. pulmonalis se odvaja od desnog ventrikula i grana na mrežu manjih ogranaka, pri čemu su arterijski ogranci plućne cirkulacije dosta tanji i kraći u odnosu na arterijske ogranke u sistemskoj cirkulaciji. Međutim, ovi ogranci imaju veliku popustljivost, tako da mogu primiti 2/3 krvi koju potisne desni ventrikul.

U desnom ventrikulu vladaju manje vrijednosti sistolnog i dijastolnog pritiska nego u lijevom ventrikulu tako da je sistolni pritisak 3,3kPa, a dijastolni 0-0,1kPa. U A...

Read More