Peritoneum
Interna

Peritonitis

Peritoneum Peritonitis djece Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata. Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i […]

Plućna cirkulacija
Fiziologija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku. Pluća imaju dva krvotoka: funkcionalni koji čini nutritivni koje čine Aa. bronchiales […]