“Sok od višnje” Za Bolji San - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

polineuropatija tagged posts

Sok od višnje

“Sok od višnje” Za Bolji San

Sok od višnje
Sok od višnje

Za bolji san dovoljne su dvije čaše soka od višnje svaki dan.

Sok od višnje povećava razinu melatonina, hormona koji regulira san, a dvije čaše na dan produžuju san za 25 minuta i povećavaju njegovu kvalitetu, otkriva studija. Ljudi koji redovito konzumiraju kiseli sok od višnje sorte Montmorency imaju kvalitetniji i duži san, otkriva studija Sveučilišta Northumbria provedena na 20 volontera koji su cijelu sedmicu, dva puta na dan pili 30 mililitara soka od višnje.

Sok od višnje povećava razinu melatonina u tijelu, hormona koji regulira spavanje. Volonteri koji su redovito pili sok provodili su 15 minuta duže u krevetu, a gotovo su 25 minuta duže spavali. Kvaliteta sna povećala se za pet do šest posto.

Ovo otkriće moglo bi koristi onima koji imaju po...

Read More
Morbus Fabry

Poremećaji lipoproteina

Morbus Fabry
Morbus Fabry

Angikeratoma corporis diffusum ili Morbus Fabry

Morbus Fabry je nasljedna sfingolipidoza. Dolazi do akumulacije glikolipida u mozgu, u ganglijskim ćelijama jer nedostaje galaktozidaza koja razgrađuje galaktozin (cerebrozid – sfingolipid sa galaktozom).

U kliničkoj slici dominiraju kožne lezije, sekundarno bubrežne i kardiovaskularne komplikacije. Trećina bolesnika ima neurološke simptome

Morbus Tay-Sachs

Nasljedna sfingolipidoza, najčešća se javlja kod jevrejske djece. Karakteriše je gomilanje gangliozida (kao cerebrozidi sfingolipidi ali umjesto galaktoze sadrže i glukozu, galaktozu, n-acetil galaktozamin, sijalična kiselina). Uočava se između 3 i 7 mjeseci života. Drastična mentalna i tjelesna retardacija. Glioza demijelinizacija...

Read More
Bol

Analgetici

Bol
Bol

Bol u medicini, prije svega predstavlja simptom, omogućuje otkrivanje bolesti koja ga izaziva, ali je simptom po sebi mučan, te zahtijeva, bez obzira na uzrok, liječenje koje će ga suzbiti.

Međunarodno udruženje za proučavanje boli: “Bol je neugodno i emocionalno iskustvo povezano sa aktualnim ili potencionalnim oštećenjem tkiva.” Bol je zaštitni mehanizam za čovjeka jer ga navodi da pokuša odstraniti ili izbjeći uzrok boli.

Klasifikacija bola

  • akutna
  • hronična

Akutna bol je po pravilu kratkotrajna, ima specifičan uzrok i svrhu i u pravilu ne ostavlja trajne psihološke posljedice. To je bol koja je jasno lokalizirana...

Read More
Demijelinizacija

Demijelinizacijska polineuropatija

Demijelinizacija
Demijelinizacija

Hronična upalna demijelinizacijska polineuropatija (CIDP) je neurološki poremećaj koju karakterizira progresivna slabost i poremećaj senzorne funkcije u nogama i rukama. Poremećaj, koji se ponekad naziva hronična relapsna polineuropatija, je uzrokovana oštećenjem na nivou mijelinske ovojnice (ovojnica koja oblaže nervna vlakna), perifernih živaca.

Hronična upalna demijelinizacijska polineuropatija pretpostavlja se da nastaje zbog posredovane imunološke reakcije antitijela uz intersticijsku infiltraciju i perivaskularnu endotelnu upalu sa proliferacijom T-stanica i makrofaga. Ljudski leukocitni antigeni Dw3, DRw3, A1 i B8 javljaju se češće kod bolesnika s CIDP nego u zdravoj populaciji.

Oštećenje mijelinske ovojnice

Oštećenje mijelinske ovojnice

Iako se može pojaviti u bilo kojoj...

Read More