Morbus Fabry
Interna

Poremećaji lipoproteina

Morbus Fabry Angikeratoma corporis diffusum ili Morbus Fabry Morbus Fabry je nasljedna sfingolipidoza. Dolazi do akumulacije glikolipida u mozgu, u ganglijskim ćelijama jer nedostaje galaktozidaza koja razgrađuje galaktozin (cerebrozid – sfingolipid sa galaktozom). U kliničkoj […]

Bol
Farmakologija

Analgetici

Bol Bol u medicini, prije svega predstavlja simptom, omogućuje otkrivanje bolesti koja ga izaziva, ali je simptom po sebi mučan, te zahtijeva, bez obzira na uzrok, liječenje koje će ga suzbiti. Međunarodno udruženje za proučavanje […]

Demijelinizacija
Neurologija

Demijelinizacijska polineuropatija

Demijelinizacija Hronična upalna demijelinizacijska polineuropatija (CIDP) je neurološki poremećaj koju karakterizira progresivna slabost i poremećaj senzorne funkcije u nogama i rukama. Poremećaj, koji se ponekad naziva hronična relapsna polineuropatija, je uzrokovana oštećenjem na nivou mijelinske […]