Poliovakcina
Zanimljivo

Oralna poliovakcina (OPV)

Poliovakcina Danas u našoj zemlji i u drugim razvijenim zemljama praktički nema klijenuti nakon poliomijelitisa. Nekoliko naučnika je posebno zaslužno za sadašnje stanje. Oni su pridonijeli da je te bolesti praktički nestalo. Salk je zaslužan […]

vakcinacija
Zanimljivo

Program imunizacije

Podjela imunizacije obavezna imunizacija Protiv određenih bolesti određena je obavezna imnuzacija (gdje bi trebalo da svi građani budu vakcinisani) zakonom jedne države. Kod nas obuhvata vakcinaciju protiv: vakcinacija Tuberkuloze Difterije Tetanusa Pertusisa Poliomijelitisa Morbila Rubeole […]

Alveola
Interna

Plućna insuficijencija

Plućnom insuficijencijom (PI) nazivamo stanje kada zbog poremećaja disanja razmjena gasova više ne može da zadovoljava potrebu organizma. pO2 pada a raste pCO2. Uobičajeno je da se dijeli na hipoksemijski i hipoventilacijski oblik. Tip I […]