Hallervorden - Spatzova bolest
Neurologija

Hallervorden – Spatzova bolest

Hallervorden – Spatzova bolest Definicija: Ovaj neuobičajeni poremećaj, koji često u obitelji zahvaća nekoliko djece istih roditelja po autosomno recesivnom tipu nasljeđivanja, ima raznoliku kliničku sliku u kojoj su naglašeni poremećaji stava i držanja tijela […]

Alkoholna bolest jetre
Interna

Alkoholna bolest jetre

Alkoholna bolest jetre U većem broju slučajeva ciroze jetre alkohol je najvačniji uzročnik. Količina konzumiranog alkohola, kao i dužina konzumiranja alkohola je direktno proporcionalna broju oboljelih oda alkoholne ciroze. Alkohol se ne može deponirati u […]

Polycythemia Rubra Vera
Interna

Policitemija

Policitemija je pojava povećanja broja eritrocita u krvi. Razlikujemo pravu i lažnu policitemiju. Prava policitemija je povećanje broja eritrocita u krvi i povećanje ukupne zapremine krvi tako da se ne radi o povećanoj”koncentraciji” eritrocita u […]

Esencijalna trombocitopenija
Interna

Trombocitni hemoragijski sindromi

Možemo ih podijeliti na tri grupe, zavisno od toga kakav je kvantitet i kvalitet trombocita: Trombocitemije, povećan broj trombocita Trombocitoastenije, normalan broj ali slab kvalitet trombocita Trombocitopenije, umanjen broj trombocita Trombocitemija Kod trombocitemije imamo uvećan […]