Apraksija
Neurologija

Apraksija

Apraksija Definicija: Apraksija je poremećaj izvođenja naučenih, voljnih motornih aktivnosti, osmišljenih odredjenim ciljem, u odsustvu  pareze, ekstrapiramidnih i cerebelarnih oštećenja ili ispada. Praksija je lateralizovana u dominantnoj, najčešće lijevoj hemisferi i uključuje donji parijetalni girus, […]

Tikovi
Neurologija

Tikovi

Tikovi Definicija: Tikovi su ponavljani, neritmički, stereotipni pokreti (motorni tikovi) ili ispuštanje zvukova (vokalni tikovi). Etiopatogeneza: Tikovi se javljaju kao primarni poremećaj ili sekundarno, uz neki poremećaj CNS-a (razvojni poremećaji, encefalitisi, neurosifilis, uzimanje neuroleptika, traume […]

nervus ulnaris
Neurologija

Povrede perifernih nerava

Dijele se na akutne i hronične. Akutne povrede perifernih nerava Predstavljaju akutnu oštru ili tupu povredu perifernog nerva obično u sklopu teže povrede cijelog ekstremiteta. Mogu biti otvorene ili zatvorene. Obično se dešavaju u ratu […]