Apraksija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Praksija tagged posts

Apraksija

Apraksija

Apraksija
Apraksija

Definicija:

Apraksija je poremećaj izvođenja naučenih, voljnih motornih aktivnosti, osmišljenih odredjenim ciljem, u odsustvu  pareze, ekstrapiramidnih i cerebelarnih oštećenja ili ispada.

Praksija je lateralizovana u dominantnoj, najčešće lijevoj hemisferi i uključuje donji parijetalni girus, SMA, premotornu koru, asocijativni put koji povezuje premotorni region sa  parijetalnim korteksom i strijatumom.

Postoji više formi apraksije:

Najčešća ideomotorna apraksija nastaje usljed poremećaja u izboru i kombinovanju pojedinačnih, elementarnih pokreta u vremenu i prostoru pri izvođenju zamišljenog pokreta. Motorna radnja kod ovih bolesnika je prepoznatljiva, ali nepravilna...

Read More
Tikovi

Tikovi

Tikovi
Tikovi

Definicija:

Tikovi su ponavljani, neritmički, stereotipni pokreti (motorni tikovi) ili ispuštanje zvukova (vokalni tikovi).

Etiopatogeneza:

Tikovi se javljaju kao primarni poremećaj ili sekundarno, uz neki poremećaj CNS-a (razvojni poremećaji, encefalitisi, neurosifilis, uzimanje neuroleptika, traume glave, moždani udar). U grupi primarnih tikova je i najčešći uzrok tikova, Gilles de la Touretteov sindrom, koji čine multipli motorni i vokalni tikovi sa početkom prije 21. godine života, koji se mijenjaju tokom vremena i po tipu i po intenzitetu, a traju najmanje godinu dana. Uz tikove, ovaj poremećaj je praćen i poremećajima ponašanja kao što su poremećaji pažnje, opsesivno-kompulzivni poremećaj i slaba kontrola impulsa.

Klinička slika:

Za razliku od ostalih...

Read More
Cerebrum

Kortikodentatonigralna degeneracija

Cerebrum
Cerebrum

Kortikodentatonigralna degeneracija s akromazijom neurona je rijetka bolest koja se također naziva kortikobazalna ganglionalna degeneracija. Watts i suradnici proučavali su 7 slučajeva. Bolest počinje između 55 i 75 godina života.

Početni simptom je gubitak spretnosti u jednom udu (obično ruka), uz ukočenost i tremor. Bolest zatim postupno napreduje kroz nekoliko mjeseci i zahvaća ostale udove, uz ukočenost, posturalne smetnje ravnoteže i lice poput maske.

Najizraženija klinička pojava je dispraksija, dok je demencija obično blaga ili odsutna sve do kasnijeg tijeka bolesti. Na obdukciji se nađe težak gubitak neurona i glioza u kori mozga (najjače u perirolandičnom području), dok su takve promjene u supstanciji nigri blage.

U područjima moždane kore mnogi s...

Read More
nervus ulnaris

Povrede perifernih nerava

Dijele se na akutne i hronične.

Akutne povrede perifernih nerava

Predstavljaju akutnu oštru ili tupu povredu perifernog nerva obično u sklopu teže povrede cijelog ekstremiteta. Mogu biti otvorene ili zatvorene. Obično se dešavaju u ratu povredom vatrenim oružijem, nožem ali nagnječenjem, lomom kosti itd.

Seddon razlikuje tri tipa individualnog aksonskog odgovora na traumu. Pri tome nikako ne zaboraviti da se nerv sastoji od hiljada aksona različitih veličina koji su različito otporni na traumu na tom mjestu povređivanja.

Neuropraksija – najlakši je oblik i predstavlja fiziološki blok u provodljivosti aksona bez vidljivog prekida aksona. Ona je neka vrsta komocije nerva ili poremećaja cirkulacije kroz nervno stablo. Nastaje tupim povredama, prolaskom zrna pored nerva...

Read More
Hepatička koma

Hepatička koma

Definicija

Hepatička koma predstavlja najteži i najnepovoljniji znak insuficijencije jetre.

Etiologija

Ovim se stanjem može završiti svaka bolest jetre, bilo kao akutna (npr. Fulminantni akutni virusni hepatitis, ili neko toksično oštećenje), bilo hronično (ciroza jetre) koja vodi terminalnoj insuficijenciji hepatocita.

Uzroci hepatične encefalopatije: su u ­ neuralnoj inhibiciji i  smanjenjoj ekscitaciji.

  • povećan nivo GABA u CNS-u, kao i povećana gustina receptora za GABA, što vodi pojačanoj inhibiciji (i serotonin je inhibitorni transmiter)
  • povećan nivo NH3 (smanjena ekscitacija, ­propustljivost) i merkaptana (povećava nivo NH3 u krvi) u CNS-u; NH3 i merkaptan se ne detoksikuju u oštećenoj jetri
  • povećanje aromatičnih aminokiselina u serumu (fenilalanim, citozin)...
Read More