Anatomija uha - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

prednja usna grlica materice tagged posts

vanjsko uho

Anatomija uha

Auris externa

Vanjsko uho čine ušna školjka i vanjski slušni hodnik. Ove dvije strukture zadužene su za primanje i slanje zvučnih talasa prema strukturama srednjeg uha.

Auricula

Ušna školjka opisana u Peroviću i njene strukture su dobro vidljive u atlasu. Hrskavica ušne školjke je pomoću dva usjeka icisura terminalis medijalno i incisura intertragica lateralno podijeljena na dva dijela. Veći dio pripada aurikuli, manji je podijeljen na dva dijela, a to su lamina tragi i kartilago meatus akustici eksterni. Ova dva dijela, veći i manji su povezana pomoću istmus kartilaginis auris. Na većem dijelu koji čini osnovu za ušnu školjku nalazimo na prednjem dijelu heliksa jedno izbočenje označeno kao spina helicis...

Read More