Metode pretraživanja perifernog nervnog sistema
Neurologija

Metode pretraživanja perifernog nervnog sistema

U metode pretraživanja perifernog nervnog sistema spadaju elektromioneurografija, biopsija mišića i nerava, pregled likvora i neuroradiološke metode. Elektromioneurografija Elektromioneurografija (EMNG) je savremena neurofiziološka metoda ispitivanja mišića, neuromišićne spojnice i perifernih živaca. Zasniva se na osobini […]

Variola
Interna

Karantenske bolesti

Karantena je jedna od epidemioloških mjera kojim se sprječava širenje zaraznih bolesti putem izolacije oboljelih ili inficiranih od ostalih zdravih osoba. Karantena je ujedno i lokacija na koji se izdvajaju osobe za koje se sumnja […]

Keratitis
Oftalmologija

Upale oka

Upalne bolesti oka predstavljaju zapaljenja pojedinih dijelova očne jabučice, kapaka i suznog aparata. Tu spadaju npr. konjunktivitis (upala spojnice), keratitis (upala rožnice), blepharitis (upala rubova očnih kapaka), itd. Konjuktivitis (Conjuctivitis) Konjunktivitis je upala vežnjače (konjunktive) […]