Trichomoniasis
Dermatologija

Trichomoniasis

Trichomoniasis Definicija: Trichomoniasis predstavlja infekciju urogenitalnog trakta koju uzrokuje Trichomonas vaginalis. Patogeneza: bakterijska flora promijena pH vrijednosti vaginalnog sekreta ili uro trakta uzrokuju patogenost trihomonasa Oboljenje je veoma rasprostranjeno. Klinička slika: Inkubacija traje 4 dana […]

puferska uloga bubrega
Fiziologija

Fiziologija bubrega

bubreg Bubreg je paran organ smješten u lumbalnom dijelu, retroperitonealno. Ima oblik potkove pri čemu medijalni, konkavni rub predstavlja hilum kroz koji prolaze krvne i limfne žile, nervi i ureter koji odvodi urin iz bubrega […]