Bolesti larinksa i traheje - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

promuklost kod djece tagged posts

Larinks i traheja

Bolesti larinksa i traheje

Larinks i traheja
Larinks i traheja

Sindrom krup (inspiratorni stridor, kašalj, promuklost)

Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa i opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa, inspiratornog stridora, inspiratornom dispneom, laringealnim kašljem i cijanozom. Javlja se kao jasno definirana bolest i uz druga oboljenja kao što su morbili, pertusis, herpes i sl.

Etiologija:

  • Virusi – influenca, parainfluenca, adenovirus, RSV,
  • Bakterije – hemofilus influence, bacil difterije,
  • Mehanički faktori – strano tijelo, tumor, kongenitalne anomalije i
  • Alergijski faktori – angioneurotični edem

Spazmodični krup je odvojen entitet sa rekurentnim epizodama akutnog stridora sa ili bez febrilnih prodroma...

Read More
Akutni tonzilofaringitis

Akutni tonzilofaringitis – angina tonsillaris

Akutni tonzilofaringitis
Akutni tonzilofaringitis

Pod ovim terminom podrazumjevamo upalu sluzokože ždrijela i limfatičnog faringealnog prstena (Waldeyer-ovog) koji se sastoji iz nakupina limfnog tkiva, dvije faucijalne tonzile, nazofaringealne tonzile: na bazi jezika -lingvalne tonzile i razbacanog tkiva u farinksu. Prisustvo ili odsustvo tonzila ne smanjuje osjetljivost, učestalost infekcija, tok bolesti i komplikacije.

Akutni faringitis u pravom smislu se odnosi na upalu ždrijela (grla, guše). Bolest postaje česta poslije prve godine i incidenca se povećava da bi vrh dostigla u dobi od 4-7 godinama nastavlja se kroz čitav dječiji period.

Etiologija: Akutni faringitis sa povišenom temperaturom ili bez nje je uzrokovan najčešće virusima. Bakterije su relativno rijeđi uzročnici, a među njima β...

Read More