Larinks i traheja
Interna

Bolesti larinksa i traheje

Larinks i traheja Sindrom krup (inspiratorni stridor, kašalj, promuklost) Ovaj sindrom označava svaku akutnu upalu larinksa i opstrukciju larinska sa kliničkom slikom respiratornog distresa, inspiratornog stridora, inspiratornom dispneom, laringealnim kašljem i cijanozom. Javlja se kao […]