Ventriculus lateralis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

proširene moždane komore tagged posts

Ventriculus lateralis

Ventriculus lateralis

Ventriculus lateralis

Bočna ili lateralna moždana komora je parna šupljina smještena u centralnim dijelovima hemisfera. Ima oblik donekle spoljoštenog slova C čiji je konkavitet usmjeren prema naprijed i dolje. Na njoj opisujemo sljedeće dijelove: čeoni rog (cornu frontale s. anterius), središnji dio (pars centralis), potiljačni rog (cornu occipitale s. posterius) i sljepoošni rog (cornu temporale s. inferius). Svaka lateralna moždana komora je preko svog međukomornog otvora (foramen interventriculare) povezana sa trećom moždanom komorom. Ovaj otvor je omeđen sprijeda sa pars libera columnae fornicis, a straga sa tuberculum anterius thalami.

Cornu frontale s. anterius nalazi se ispred interventrikularnog otvora, a usmjeren je u dubinu čeonog režnja velikog mozga...

Read More
lumbalna punkcija

Lumbalna punkcija

Promjene u karakteristikama i sastavu likvora imaju veliki dijagnostički značaj. U cilju dobijanja likvora za pregled neophodno je da se obavi punkcija subarahnoidalnog prostora, najčešće na lumbalnom nivou ispod završetka kičmene moždine ili u predjelu cisterne magne, ili, rijeđe, iz moždanih komora. Lumbalna punkcija je najjednostavniji i najčešći način dobijanja likvora. Kičmena moždina se završava na donjoj granici L1-L2 pršljena kod odraslih, odnosno na nešto nižem nivou kod dece. Arahnoidea se naniže nastavlja ispod završetka kičmene moždine do drugog sakralnog pršljena i čini lumbalnu kesu , koja sadrži likvor i korijenove caude equine. Igla se pri lumbalnoj punkciji uvodi  u ovaj prostor bez opasnosti da povrijedi kičmenu moždinu.

lumbalna punkcija

lumbalna punkcija

Pri...

Read More