Interna

Sarkoidoza – Mb. Besnier-Boeck-Schumann

Sistemska bolest koju karakteriše granulomatozna reakcija sa stvaranjem specifičnih granuloma u raznim tkivima. Uzrok joj nije otkriven niti je objašnjena patogeneza. Čvorići su nekazeozni granulomi sastavljeni od –          agregata tijesno nakupljenih epiteloidnih ćelija često zajedno […]