hipohondar
Psihijatrija

Somatoformni poremećaji

hipohondar Somatoformni poremećaji su karakterizirani fizičkim simptomima za koje ne postoji adekvatno medicinsko objašnjenje. Somatski simptomi prouzrokuju značajan emocionalni stres kao i oštećenje socijalnih i radnih sposobnosti. U ovom poglavlju biće pomenuti neki od najvažnijih […]

disanje
Interna

Poremećaji disanja

disanje Eupnea – Normalno disanje 17/min. Tachypnea – preko 24 udisaja Bradypnea – ispod 10 Hiperventilacija povećana dubina disanja Hipoventilacija smanjena dubina disanja Periodična disanja Kussmanovo disanje Hiperventilacija. Sreće se pri kompenzaciji ketoacidotične kome kod […]

Interna

Poremećaj acido-bazne ravnoteže

Poremećaji A—B ravnoteže nastaju ili zbog poremećaja metabolizma, kada ih nazivamo metabolička acidoza ili al-kaloza, ili zbog poremećaja plućne funkcije, kada ih nazivamo respiratorna acidoza ili alkaloza. U određenim gra­nicama se respiratorni poremećaji mo­gu kompenzovati […]