Akutna reumatska groznica
Interna

Akutna reumatska groznica

Etiopatogeneza: Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine, mada se može pojaviti u svakom životnom dobu.  Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima, a trajna oštećenja ostavlja na srcu, […]

Septični endokarditis
Interna

Septični endokarditis

Septični endokarditis Definicija: Septični endokarditis uključuje entitete akutni, subakutni bakterijski endokarditis, ranije nazvan endokarditis lenta, kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama.  Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece, uprkos napretku […]

Stenoza plućne arterije
Interna

Stenoza plućne arterije

Stenoza plućne arterije Etiopatogeneza: Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija. Razlikujemo: Valvularna stenoza Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula). Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog […]