Soor
Ginekologija

Najčešće infekcije novorođenčeta

Infekcije novorođenčeta su drugi po redu uzrok smrti novorođenčadi, odmah iza hijalino-membranske bolesti. Karakteristike infekcija novorođenačke dobi su: različiti putevi prenošenja sa majke na dijete (intrauterini, transnatalni, postnatalni) manja, sposobnost odgovora na infekciju zbog nezrelog […]

Pupak
Interna

Oboljenja pupka

Anomalije pupka Kožni pupak je bezazlena anomalija koja se sastoji u tome da je dio pupčanika pri hvatištu (2-3 cm) prekriven kožom. Ne zahtijeva liječenje. Pupčana kila (hernia umbilici) nastaje zbog nepotpunog zatvaranja umbilikalnog prstena. […]

Fototerapija
Ginekologija

Oblici hemolitičke bolesti

Erythroblastosis foetalis je najčešći oblik hemolitičke bolesti nastaje zbog feto-maternalne izoimunizacije u Rh sistemu eritrocitnih antigena. Klinička slika je veoma varijabilna. Najteži oblik je fetalni hidrops, blaži ikterus gravis, a najblaži anemija novorođenčeta. Fetalni hidrops […]