Novi podaci o malariji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

put tagged posts

Plasmodium vivax

Novi podaci o malariji

Plasmodium vivax
Plasmodium vivax

Smanjenje broja smrtnih slučajeva zbog malarije i progres u pronalaženju djelotvorne vakcine protiv malarije ulivaju nadu da će ta bolest uskoro biti iskorjenjena u cijelom svjetu. Međutim, istraživači koji su se nedavno okupili na godišnjem sastanku Američkog udruženja za tropsku medicinu i higijenu u Filadelfiji predstavili su novu globalnu mapu malarije koja izaziva novu zabrinutost u vezi sa tom bolešću.

U trenutku kada su zdravstveni stručnjaci pomislili da su na putu da dobiju bitku protiv malarije, bolesti od koje umre oko 800 hiljada ljudi širom svjeta svake godine, nekada manje važna vrsta parazita malarije sada se pokazala kao glavna prijetnja javnom zdravlju – i to daleko složenija i smrtonosnija od one koji je upotrebljena u testovima za vakcinu...

Read More
Infarctus anaemicus renis

Infarctus anemicus

Infarctus anaemicus renis
Infarctus anaemicus renis

Kod anemičnog infarkata infarcirano tkivo je blijedo. Na početku se u njemu skuplja tekućina i ako je infarkt došao do površine organa infarcirano područje se lagano izdiže iznad okoline, a kasnije kako infarcirano tkivo izgubi vodu onda se spušta ispod okoline.
Zahvaćeno tkivo je blijedo, a kasnije poprima svijetlo sivo, sivožućkasto ili čak potpuno bijelu boju. Na granici infarkta prema zdravom tkivu javlja se rubna hiperemična zona, a kasnije se tu jave krvarenja pa se naziva hiperemično-hemoragična zona. Još perifernije od nje je obruč zućkaste boje koji se naziva zona masne degeneracije i infiltracije. Uz to se oko cijelog područja formira leukocitarni bedem kao odgovor na stvaranje nekrotičnog tkiva koje organizam smatra za strano tijelo...

Read More
Kolorektalni karcinom

Kolorektalni karcinom

Kolorektalni karcinom

Kolorektalni karcinom

Etiopatogeneza:

Kolorektalni karcinom po učestalosti je treći maligni tumor i kod muškaraca (nakon karcinoma pluća i prostate) i kod žena (nakon karcinoma dojke i pluća) u Evropi i SAD. U Evropskoj uniji incidenca je 53 na 100 000, smrtnost još uvijek visoka, oko trećina pacijenata godišnje umire. Područja s niskim rizkom su Srednja i Južna Amerika, Azija i Afrika. U područjima s niskim rizikom za nastajanje kolorektalnog karcinoma dolazi do povećanja incidence sa promjenom stila života. Rizik od nastanka karcinoma debelog crijeva naglo raste u četvrtoj deceniji, najvišu incidencu dostiže  u dobi 60-65 godina.

Najznačajnijim faktorima  rizika smatraju se:

  • Ishrana bogata mastima, mesom, siromašna celuloznim vlaknima (voće i povrće)
  • Suhomesnate p...
Read More
Karcinom želuca

Karcinom želuca

Karcinom želuca
Karcinom želuca

Etiopatogeneza:

Adenokarcinom čini 95% karcinoma želuca. Ostali tumori su limfomi, sarkomi, GIST (gastrointestinalni stromalni tumori). Incidenca u evropskim zemljama se kreće 15-25 na 100 000 stanovnika, evidentan je porast posljednjih godina, sa starenjem raste, najveća je u dobi 50-60 godina. Tri puta je češći kod muškaraca nego kod žena.
Presudni etiološki faktori su: pušenje, alkohol, usoljeno dimljeno meso i riba, industrijski procesuirano meso- suhomesnati i konzervirani proizvodi, dijeta siromašna vitaminima i proteinima, radnici u industriji gume, infekcija sa Helicobacter pylori, atrofični gastritis.

Klinička slika:

Karcinom rano metastazira u regionalne limfonode jer limfni sudovi želuca sežu do mukoze...

Read More