Karcinom želuca
Interna

Karcinom želuca

Karcinom želuca Etiopatogeneza: Adenokarcinom čini 95% karcinoma želuca. Ostali tumori su limfomi, sarkomi, GIST (gastrointestinalni stromalni tumori). Incidenca u evropskim zemljama se kreće 15-25 na 100 000 stanovnika, evidentan je porast posljednjih godina, sa starenjem […]

Helicobacter pylori
Mikrobiologija

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori Morfologija: To je Gram negativna spiralna mikro-aerofilna bakterija. Ona moze da predje iz spiralne u kokoidnu formu radi prezivljavanja. H.pilory sadrzi 4-6 flagela i pokretna je. Kulturelne osobine: Kultivise se 5-7 dana na […]

Mikroflora
Mikrobiologija

Mikroflora

Mikroflora Čovjek nije podesna sredina za život i razmnožavanje većine mikroorganizama. Većina ih brzo umire dospije li na ili u nas. Ipak, na i u čovjeku žive određene vrste koje su se prilagodile na čovjeka […]

Nikotin
Interna

Nastanak Malignih Tumora

Uzroci koji dovode do maligne transformacije ćelija i nastanka malignih tumora rezultat su interakcije faktora okoline i domaćina. Proces karcinogeneze u ćeiji počinje sa promjenama rasporeda baza u molekuli DNA i poremećaju aktivnosti gena odgovornih […]