Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Preeklampsija
Ginekologija

EPH gestoze

Preeklampsija EPH gestoza označava kompleksan sindrom koji se javlja u trudnoći, a čiji su glavni simptomi nakupljanje tekućine (edemi), pojava bjelančevina u urinu (proteinurija) i povišeni krvni pritisak (hipertenzija), a u najtežim slučajevima konvulzije i […]

Tumorska angiogeneza
Interna

Stvaranje tumorske mase

Tumorska angiogeneza Stvaranje tumorske mase  nastaje umnožavanjem maligno transformisanih  ćelija. To je kompleksan proces. Faktori koji utiću na rast tumora su : Kinetika tumorskog rasta Tumorska angigeneza Tumorsko napredovanje Kinetika tumorskog rasta Kinetika rasta tumora […]