Raynaudov sindrom
Dermatologija

Syndroma et Morbus Raynaud

Raynaudov sindrom Definicija: Syndroma et Morbus Raynaud predstavlja bolne napade ishemije prstiju ruku i nogu provocirane hladnoćom, emocionalnim stresom ili pušenjem. Patogeneza: Pojavljuje se češće kod žena (mladih), može biti povezana sa sistemskom sklerodermijom, SLE, […]

Morbus Buerger
Interna

Poremećaji arterijskog i venskog krvotoka

Poremećaji arterijskog krvotoka Organski poremećaji arterijskog krvotoka To su najčešće arteriosklerotične promjene koje uzrokuju diabetes, arterijska hipertenzija, hiperlipidemije, pušenje… Ateroskleroza Ateroskleroza je bolest velikih i srednjih mišićnih arterija. Karakteriše se disfunkcijom endotela krvnog suda, vaskulitisom […]

Angulus infectiosus oris
Dermatologija

Angulus infectiosus oris

Angulus infectiosus oris Definicija: To je upala sluznice i kože, a očituje se crvenilom, raspuklinom kože (ragadom) i svrbežom u kutovima usnana. U narodu su poznate kao “žvale”. Patogeneza: U početnom stadiju nisu zarazne, ali […]

Raynaudov sindrom
Interna

Raynaudov sindrom

RAYNAUDOV SINDROM Raynaudov sindrom spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. Manifestuje se promijenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu blijedila, cijanoze i na kraju crvenila. Razlikujemo Reynaudovu bolest i […]