GERB
Interna

Uzrok i nastanak GERB

Šta uzrokuje GERB Slabost donjeg mišićnog sfinktera jednjaka, Klizna hijatus hernija (kila) – dovodi do produženog kontakta sluznice sa kiselim želučanim sadržajem, Smanjena otpornost sluzi koja oblaže sluznicu jednjaka, Usporeno pražnjenje želuca, Oslabljeno pražnjenje jednjaka […]

Cistoskopija
Interna

Radiološko ispitivanje bubrega

Nativni snimak abdomena služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama, a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. Intravenozna urografija je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. Tim pretragama se određuje položaj, veličina, oblik […]

Limfedem
Interna

Limfedem

Limfedem Definicija: Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom […]

Prostata
Hirurgija

Prostatitis

Definicija: Prostatitis je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza, a predstavlja upalnu promjenu  parenhima prostate. Etiopatogeneza: To je česta upalna bolest, ali rjeđa u mladih muškaraca. Infekcija dolazi iz uretre ili gonjih mokraćnih puteva odnosno hematogeno […]