Trachea
Anatomija

Trachea

Trachea Traheja ili dušnik je dio respiratorne cijevi koji se proteže od donjeg ruba prstenaste hrskavice do mjesta gdje počinju bronhi. Proteže se od 6. cervikalnog do 4. torakalnog pršljena. Mjesto gdje se dijeli na […]

Glandulae parathyreoideae
Anatomija

Glandulae parathyreoideae

Glandulae parathyreoideae Paratireoidne žlijezde, zajedno sa timusom pripadaju tzv. branhigenim organima budući da se razvijaju iz endoderma škržnih vreća. To su mala tjelašca ovalnog ili okruglog oblika smještena na stražnjem rubu tireoidne žlijezde, ili u […]

Glandula thyreoidea
Anatomija

Glandula thyreoidea

Glandula thyreoidea Glandula tireoidea je endokrina žlijezda smještena u prednjem dijelu vrata, ispred dušnika. Izgrađena je od dva režnja desnog i lijevog, lobus dekster et sinister. Ove režnjeve povezuje istmus glandule tireoidee koji se nalazi […]