Trachea - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

rekurens tagged posts

Trachea

Trachea

Trachea
Trachea

Traheja ili dušnik je dio respiratorne cijevi koji se proteže od donjeg ruba prstenaste hrskavice do mjesta gdje počinju bronhi. Proteže se od 6. cervikalnog do 4. torakalnog pršljena. Mjesto gdje se dijeli na bronhe zove se bifurkacijo traheje I nalazi se u projekciji 4. torakalnog, odnosno procesus spinosusa 3. torakalnog pršljena. Na traheji opisujemo cervikalni I torakalni dio. Cervikalni dio leži u medijalnoj liniji, dok je torakalni pomaknut malo u desnu stranu. Na njenoj vanjskoj površini imamo jedno udubljenje koga čini glandula tireoidea. To je impresio tireoidea. Osim njega, malo poviše bifurkacije imamo otisak od arkusa aorte koji se zove impresio aortika.

Što se tiče odnosa, sprijeda na cervikalni dio prilježe istmus glandule tireoidee, potom jeprednji...

Read More
Glandulae parathyreoideae

Glandulae parathyreoideae

Glandulae parathyreoideae
Glandulae parathyreoideae

Paratireoidne žlijezde, zajedno sa timusom pripadaju tzv. branhigenim organima budući da se razvijaju iz endoderma škržnih vreća. To su mala tjelašca ovalnog ili okruglog oblika smještena na stražnjem rubu tireoidne žlijezde, ili u uglu između nje i dušnika. Razlikujemo dvije gornje i dvije donje paratireoidne žlijezde, glandule paratireoidee superiores et inferiores. Paratireoidne žlijezde imaju boju bijele kafe, što je bitan podatak jer ih ne smijemo zamijeniti sa akcesornim tireoidnim žlijezdama koje su tamnocrvene boje ili sa grudvicama masti koje su žute. Od odnosa paratireodnih žlijezda treba pomenute da se gornje nalaze obično iza a. tireoidee superior i n...

Read More
Glandula thyreoidea

Glandula thyreoidea

Glandula thyreoidea
Glandula thyreoidea

Glandula tireoidea je endokrina žlijezda smještena u prednjem dijelu vrata, ispred dušnika. Izgrađena je od dva režnja desnog i lijevog, lobus dekster et sinister. Ove režnjeve povezuje istmus glandule tireoidee koji se nalazi u visini od 2-4. trahealne hrskavice. Nekada od istmusa polazi uski krak žljezdanog tkiva koji dopire do hioidne kosti. To je lobus piramidalis koji predstavlja ostatak duktus tireoglosusa iz embrionalnog doba. O njemu treba voditi računa kod izvođenja gornje traheotomije. Stražnji dijelovi medijalne površine režnjeva tireoidne žlijezde dolaze u odnos sa jednjakom i n. laringeus rekurensom koji teče u brazdi između jednjaka i dušnika. Lateralno režnjevi su u odnosu sa žilno-nervnim snopom vrata kojeg čine a. karotis komunis-medijalno, v...

Read More