Depresija
Interna

Psihogeni reumatizam

Psihogeni reumatizam kod pacijenata može izazvati jake bolove manjeg ili većeg broja zglobova bez fizikalnog nalaza za artritis. Često su uvjereni da boluju od reumatoidnog artritisa, sistemskog eritemskog lupusa ili neke druge bolesti vezivnog tkiva. […]

Mišićno-koštane bolesti
Interna

Mišićno-koštane bolesti

Mišićno-koštane bolesti Reumatske bolesti u užem smislu Prema lokalizaciji dijele se na: artropatije, spondilopatije i izvanzglobni reumatizam. UPALNE REUMATSKE BOLESTI INFEKTIVNI ARTIRITIS REAKTIVNI ARTRITIS – reaktivna, sterilna upala nekog zgloba koji je udaljen od mjesta […]

Artritis
Interna

Reumatoidni artritis

Definicija Reumatoidni artritis (RA) je teška, hronična, upalna bolest vezivnog tkiva koje se najviše očituje na zglobovima. U ovom poremećaju imunološki sustav napada hrskavično tkivo, kosti i, ponekad, unutarnje organe. Od zglobova su najčešće zahvaćeni […]